Excerpt for Parfum de poezie by , available in its entirety at Smashwords

Parfum de poezie


Melinda De RossCopyright © 2017 Melinda De Ross

Smashwords Edition

Copyright © 2017 Melinda De Ross

Toate drepturile rezervate. Este strict interzisă copierea, redistribuirea, republicarea sau modificarea acestei opere literare, total sau parțial, fără acordul scris al autoarei. Numele, locurile, personajele din această operă sunt fictive. Orice asemănare cu realitatea este strict coincidență.


Autor Melinda De Ross: melindadeross.com

Strigătul GalateeiRătăcesc prin Univers

Într-o lungă aşteptare,

Asidua căutare

A unui semn de întrebare.


Prin unghere de mistere

Mă perindă în tăcere

Gândul–dulce mângâiere

Că şi El mă tot aşteaptă.


E-o clepsidră infinită

Poate doar închipuită,

Dar mă mână şi mă-ndreaptă

Către-un ţel necunoscut.


De ce rămâi mereu mut?

De exişti, prinde contur,

Chip uman sau de azur,

Prinde glas şi strigă-mă

Şi din lut ridică-mă

Către culmi de absolut!

IncertitudinePe platforme de iluzii

Construiesc din amintiri

Stări incerte de confuzii,

Poate certe amăgiri.


Ce a fost cândva palpabil

Ating azi decât în vis;

Şi un dor interminabil

Mă cufundă în abis.


Oare simţi strigătul meu

Picurând în nopţi târzii?

Oare ating sufletul tău

Cu-ale minţii rătăciri?


Sau incerte amăgiri

Şi stări certe de confuzii

Construiesc din amintiri

Pe platforme de iluzii?

Flori de cenuşăTe-am înalţat pe-un piedestal de raze

Şi adorat ai fost, al meu zeu sfânt.

Îţi cad în palmă ca un înger blând

Cu aripi ostenite ce-asupra ta veghează.


Ai fost pământ şi stele, întregul orizont,

Şi-amorul mă îngheaţă prin ochii tăi arzând.

Dar negura uitării pluteşte rispind

Cenuşa amintirii din sufletul meu mort.


O stranie simetrie—un vis şi o oglindă.

Realitatea curge şi n-o putem opri.

Dar dragostea abstractă poate oricând pieri,

Pierdută printre umbre şi jocuri de cuvinte.

EuÎntunericul mă arde,

Liniştea e obsedantă,

Iar frânturi de amintiri

Şi imagini din trecut

Mă împiedică să uit.

Încerc să deschid fereastra

Către Universul meu,

Dar mă simt o prizonieră

Şi-nchisoarea sunt chiar EU.

Iubire himericăE-un zeu cu chipul de argint,

Un soare pentru lumea mea,

Dar el nu ştie, sau nu vrea

Să-mi fie fir prin labirint.


E-un zeu indiferent şi rece,

Dar în privirea lui mă pierd.

Şi-ntr-un abis de întuneric

Iluziile se sting incert.


Eu sunt eterna aşteptare

A unui semn–nimic mai mult;

Iar El–un sfinx impenetrabil,

Obraz cioplit, rigid şi mut.

MetamorfozăCândva erai un înger sacru.

Sufletul meu îţi era templu,

Iar trupul meu era o poartă

Către abisul fericirii.


Vestalele ardeau pe-altare

Visele dulci ale iubirii,

Iar timpul ne purta pe-atunci

Cu infinită indulgenţă.


Apoi ai devenit un demon,

Un zeu străin şi mediocru

Care pretinde drept ofrande

Lacrimi, iluzii şi durere.


Acum eşti doar o amintire,

Un vis abstract şi-ndepărtat.

Acum am devenit zeiţă,

Dar templu-i ars şi ruinat,

Iar tu eşti trist şi dezolat.

InvocaţieUn gând solitar se-aprinde în noapte,

Petale de vis se preling din neant,

Şi mii de iluzii, de umbre şi şoapte

Se-nchid într-un vast univers de bazalt.


Tu, spirit-oglindă, tu, înger pierdut,

Mă strigi şi mă cauţi prin visele reci,

Şi-abisul înfrunţi, confuz şi tăcut,

Pierdut în reţeaua cuvintelor seci.


Prin ore astrale târziu rătăceşti,

Trecutul invoci, dar vise se sting,

Căci timpul nu iartă atunci când greşeşti,

Şi imperturbabil te-aruncă în vid.

Meditaţie solitarăStau în iarbă culegând

Cioburi din oglinda vieţii

Ş privirea-mi e absentă,

Căutând din când în când

Roua pură-a dimineţii.


Ritmuri vagi pulsează-n gânduri,

Fugitive amintiri

Despre mine, despre tine,

Şi posibile iubiri.


Întuneric sau lumină,

Visuri ori realitate,

Fapte, şoapte şi iluzii

Distilând singurătate

Se destramă şi dispar.


Ce rost are un coşmar,

Când în vastu-mi infinit

Sunt doar eu şi timpul vid?

Abis spiritualFragmente arse de neant

Se sparg în cioburi de bazalt,

Vuind, talazuri se despart

Şi-nghit un univers vibrant.


În spate, o stâncă de granit

Aspiră către Infinit

Visând un monolog tacit.

Ieri, Timpul parcă s-a oprit.


Azi, o banală tragedie

Se scurge ca o simfonie,

O monotonă agonie

Pe drumul către veşnicie.

AbstractUniversu-mi se destramă

Şi mă pierd în întuneric,

Unde umbre de confuzii

Nasc ecouri şi iluzii.


Se-mpletesc ameţitoare

Vise, şoapte, amintiri,

Abundând în amăgiri

Gravitează-nşelătoare.


Stranie abstractizare...

Orizontul meu dispare

Prea devreme, prea rapid,

Iar eu mă întorc în vid.

ÎntrebarePrintre muguri de lumină

Umbre grele se preling,

Conspirând în întuneric,

Greu se nasc, uşor se sting.


Îngheţat, pustiu şi rece,

Tot oraşul e-mpietrit,

Şi din strania tăcere

Şoapte sumbre se desprind.


Moi, gracile siluete

C-un contur grăbit şi şters

Vin din lumea lor abstractă

Unde timpul curge invers.


Vin pe căi nebănuite

Fără logici bivalente,

După legi necunoscute

Trezesc entităţi latente.


E o noapte-a contopirii

Dintre lumi complementare,

Când Răspunsul e posibil.

Dar există vreo Întrebare?

Răsărit de soareNisipul răcoros al dimineţii

Sărută pasul singuratic

Reverberat în curcubeu şi aur

Spre încă palidul înalt.


Glasuri de pescăruşi dansează

Şi despletesc din slavă imnuri

Ori incantaţii ancestrale,

Ca să atragă-asupra noastră

Cercul cu zeităţi solare.


Iar din lumina tot mai pură

Efluviu sacru-al Torţei Lumii,

Se naşte-un orizont de roşu.

La porţile Eternităţii

Măreţul astru cerne timpul.


Fruntea-mi se pleacă spre corole

Şi sunt vestala ta, Apolo,

Iar Tu eşti nemurirea noastră

Sub simbolul nemărginirii!

ToamnăPlouă... În toamnă se destramă iluzii

Şi lacrimi incerte vibrează,

Căzând peste foile goale.


E toamnă cenuşie,

Când toate porţile se-nchid

Şi lumea umbrelor mă-ngheaţă.


E toamnă pustie,

Când visele reci se destramă,

Dispar intangibile-n ceaţă...

NoapteCând umbra Nopţii se aşterne

Sub simbolul Eternităţii,

Doar norii palizi mai coboară

Spre fantomatice cărări.


Nici o mişcare. Nici un zgomot.

Dimensiuni de timp şi spaţiu

Sunt noţiuni inexistente.

Chiar Luna pare că visează.


Din tot acest decor bizar

Doar aerul singur vibrează,

Şi-mprăştie unde de mister,

Purtându-le spre Infinit.

Aşteptare


Picăturile de ploaie

Taie catifeaua nopţii,

Cerul plânge–mă inundă

Cu sublime amintiri.


În absenţa ta, fereastra

E-o cascadă de efluvii

Unde timpul curge invers

Invadat de amintiri.


Fragmentele de argint

Reflectă privirea ta,

Iar smaraldul ei îngheaţă

Locul gol din stânga mea.


Deşi ştiu că în curând

Vom fi iarăşi un întreg,

Aşteptarea e febrilă,

Timpul trece tot mai greu.


Îmi imaginez mereu

Scena revederii noastre,

Trupurile contopite

Desprinzându-se de timp.


Ne vom pierde într-un vis

Aparent fără final

Şi, pierduţi într-un abis,

Extazul vom explora ...

Pe aripile gânduluiSub bolta înstelată ce domină eternul

Mă simt neînsemnată în vastul univers;

Contemplu iarăşi luna ce-aruncă raze reci

Şi mândră mă sfidează cu chipul ei de gheaţă.


Privind-o cum pluteşte în tainicul abis,

Gândul zboară la tine. Cu aripi reci de vis

Se-aşterne peste mine, mă-neacă-n amintiri

Lipsite de-nceput, dar cu un trist final.


Camera noastră-i goală, iar praful îşi aşterne

Chipuri necruţătoare pe însăşi viaţa noastră.

Şi-acum îţi simt parfumul. Uitându-mă pe masă

Zăresc scrumiera ta, dar nu-i nici o ţigară.


M-ai părăsit în grabă crezând că voi veni

Din nou, ca-ntotdeauna, să te implor să vii?

Te-ai înşelat, iubite. Cu gust amar rămâi...

Tu primul ai plecat, tu suferi cel dintâi.

VisPrin ochiul de gheaţă-al ferestrei

O umbră pustie, difuză

pătrunde. Idei solitare

se sparg şi dispar în neant.


Un spirit confuz şi incert,

Fragment de eternă-aşteptare

Pluteşte-n amara visare,

În cinicul calm absolut.


Căci sceptica umbră, iubirea,

e-un vis rătăcit şi tardiv.

Doar timpul destramă clipa

Acestui vis maladiv...

Despre autoareMelinda De Ross este o autoare de origine română, publicată atât pe plan autohton cât şi pe piaţa internaţională. Scrie în două limbi (română şi engleză), iar cărțile ei îmbină eleganţa specifică literaturii europene cu modernismul comercial al culturii americane. Este absolventă a Facultăţii de Drept şi a practicat tir de performanţă vreme de zece ani. Genul preferat în care scrie şi citeşte este Romance, şi oricând alege vizionarea unui film clasic în locul unui club zgomotos.

Adoră să audă părerile cititorilor din întreaga lume şi poate fi contactată la: http://melindadeross.com/


21


Download this book for your ebook reader.
(Pages 1-15 show above.)